Кратък фирмен профил

Еко Етропол АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Нестор Абаджиев 37, бл. 0, вх. 0, ет. 0, ап. 0
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201470389
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 17.07.2019 
Предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и екплоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.