Кратък фирмен профил

ТСХ Инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Бъкстон, бл. 14, вх. Д, ет. 1, ап. 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201378340
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг и други търговски дейности и услуги, които не са забранени със закон.
 

Не са достъпни новини.