Кратък фирмен профил

Етик Финанс АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Христо Ботев 27 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201164403
Капитал (лв.): 9 595 108
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.07.2019: Етик Финанс АД (A4F) На проведено редовно ОСА от 27.06.2019 г....
28.05.2019: Етик Финанс АД (A4F) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.07.2018: Етик Финанс АД (A4F) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г....
25.05.2018: Етик Финанс АД (A4F) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
19.06.2017: Етик Финанс АД-Пловдив (A4F) На проведено на 16.06.2017 г....
15.05.2017: Етик Финанс АД (A4F) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
07.11.2016: Атлас Финанс АД-Пловдив (A4F) На 04.11.2016 год. в Търговския...
27.10.2016: Атлас Финанс АД-Пловдив (A4F) На проведено на 25.10.2016 год....
20.09.2016: Атлас Финанс АД-Пловдив (A4F) В БФБ-София АД са постъпили...
01.07.2016: Атлас Финанс АД-Пловдив (A4F) На проведено ОСА от 27.06.2016...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати