Кратък фирмен профил

Балкан Логистикс Сървисиз ООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Резбарска 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175189039
Капитал (лв.): 1 077 900
 
 
 

Отрасъл: Складиране и съхраняване на товари
Предмет на дейност: Логистични услуги, складиране, наемане и отдаване под наем на движими и недвижими вещи, посредничество, търговско представителство на български и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след получаване на съответните разрешения или лицензии, когато такива са необходими.
 

15.12.2015: Предприемачът Вили Бец и собственик на една от големите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати