Кратък фирмен профил

Минерал 2000 ЕООД - София


Контакти

София, 1309
ул. Кукуш 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131482503
Капитал (лв.): 17 335 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Предмет на дейност: Експлоатация на асфалтосмесителни инсталации за промишлено производство на смеси при използването на свързващи материали от всякакъв вид, по-специално на битуминозни свързващи материали/асфалт/, както и добиване и производство на други строителни материали, по специално на чакъл/баластра/, търговия с тези изделия, складиране, първична обработка и повторно използване на асфалт, съответно транспортиране, консултиране и изследване в тази област, участие в съответни предприятия, под каквато и да е правна форма, експлоатиране на бетоносмесителни установки, експлоатиране на каменоломни и рудници за чакъл, използване на всички служители за целта на дружеството малки търговски/занаятчийски/ предприятия и други сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след получаване на съответните разрешенияили лицензии, когато такива са необходими.
 

29.04.2010: Правителството даде две разрешения за търсене и проучване на...
02.03.2010: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 696 от 28...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 433 пъти
[2016: 310, 2015: 21, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 66, 2011: 2, ... ]