Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 20.12.2018  Предстоящо - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
19.06.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно придобиването на...
18.06.2019: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
12.06.2019: Алтерко АД с второ по сила тримесечие за продажбите на стоки...
28.05.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
28.05.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
22.05.2019: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София публикува Годишен...
02.05.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за сключен по реда на чл....
25.04.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
19.04.2019: Компанията "Линк Мобилити Груп" АС, Норвегия, е уведомила...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 451 пъти
[2016: 1 349, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]