Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 109, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
03.11.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключването на...
26.10.2017: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
12.10.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно вписване...
09.10.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление във връзка със сделки по чл....
02.10.2017: Алтерко ще оптимизира разходите с покупката на нова бизнес...
02.10.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за сключване на окончателен...
30.08.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключване на...
30.08.2017: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
30.08.2017: „Алтерко“ получи 1.6 млн. евро заем за покупка на офис...
03.08.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключени сделки от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 640 пъти
[2016: 538, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]