Кратък фирмен профил

М Сат Кейбъл ЕАД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103131746
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.03.2018 
Предмет на дейност: Изграждане на обществени далекосъобщителни мрежи и кабелни разпределителни системи за радио- и телевизионни сигнали, предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителни мрежи.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
12.02.2019: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
04.01.2019: М САТ Кейбъл ЕАД - София (MCJ1) В БФБ АД е постъпило...
04.01.2019: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) Дружеството уведомява за...
04.01.2019: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) На основание чл. 73, ал. 2 във...
19.12.2018: "Макс Телеком" бе обявена в несъстоятелност Софийски градски...
19.12.2018: Съдът обяви „Макс Телеком“ в несъстоятелност Считано от 31...
29.11.2018: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ АД е постъпила следната...
29.11.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
21.11.2018: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) Във връзка с настъпване на...
21.11.2018: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 409 пъти
[2016: 284, 2015: 70, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 307, 2011: 149, ... ]