Кратък фирмен профил

Възход 1 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
ул. Владая 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115124955
Капитал (лв.): 206 770
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.01.2019 
Предмет на дейност: Разработка, производство и търговия в страната и в чужбина с резервни части, съоръжения, машини, нестандартно оборудване и други продукти, материали и суровини, транспорт, придобиване и управление на участия, акции и дялове в други дружества, както и участие в органите им за управление, придобиване или продажба на активи, участия в сливания, вливания, финансови интервенции или сдружавания с други дружества, всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.04.2010: Възход 1 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Възход 1 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
12.08.2008: Възход 1 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
09.05.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.10.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.03.2007: Съветът на директорите на "Възход - 1" - АД, Пловдив, на...
21.11.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.06.2006: Съветът на директорите на "Възход 1" - АД, Пловдив, на основание...
05.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.05.2005: Съветът на директорите на "Възход 1" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 167 пъти
[2016: 334, 2015: 89, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 224, 2011: 95, ... ]