Кратък фирмен профил

Лопушна Енерджи АД - София


Контакти

София, 1225
ул. Христо Станишев 26-28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111591153
Капитал (лв.): 600 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 16.11.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на енергийни съоръжения и инсталации, търговска дейност в страната и чужбина, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност и услуги и всяка друга дейност, за която закон или подзаконов нормативен акт не създава забрана.
 

27.06.2009: Лопушна Енерджи АД - Георги Дамяново свиква Годишно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 737 пъти
[2016: 214, 2015: 73, 2014: 91, 2013: 183, 2012: 306, 2011: 3, ... ]