Кратък фирмен профил

Томел Груп АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Асен Йорданов 17, бл. Ф, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200526237
Капитал (лв.): 1 175 520
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 12.07.2018 
Предмет на дейност: Покупко-подажба на недвижими имоти, проучване, проектиране и строителство на сгради, продажба, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, покупко-продажба на строителни материали, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
 

23.11.2009: Томел Груп АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
23.02.2009: Томел Груп АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 767 пъти
[2016: 227, 2015: 57, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 189, 2011: 59, ... ]