Кратък фирмен профил

Мейфеър Груп ПиЕлСи АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучър 103, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200232260
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с парфюмерийни, козметични изделия и тоалетни принадлежности
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.07.2018 
Предмет на дейност: Внос, износ и търговия с продукти, козметични продукти, етерични масла, парфюмериини продукти, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. в случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
24.07.2018: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) На проведено редовно ОСА от...
18.06.2018: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
13.06.2018: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9), На основание чл. 73, ал. 6...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
26.03.2018: С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД (Протокол №...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
01.09.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) На проведено извънредно ОСА...
31.07.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
27.06.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2017: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 870 пъти
[2016: 272, 2015: 70, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 269, 2011: 81, ... ]