Кратък фирмен профил

Кариери Хеброс АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Дунав No 76
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200110744
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Производство, добив и продажба на всички видове строителни и инертни материали; консултантска; инженерингова; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; лизингови операции; посредничество и предприемачество; пътно строителна дейност; производствена дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 240 пъти
[2016: 120, 2015: 14, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 4, ... ]