Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 38   стр.    
01.08.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София ...
16.07.2018: Знакови компании на Българската фондова борса През последните...
28.06.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На проведено редовно ОСА от...
27.06.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
27.06.2018: Представители на над 20 от най-динамичните български компании...
19.06.2018: Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част...
15.06.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Уведомление съгласно...
15.06.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) С настоящото, в съответствие...
14.06.2018: КФН одобри проспекта за увеличение на капитала на "Сирма груп...
12.06.2018: В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 498 пъти
[2016: 1 063, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]