Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 15.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
04.04.2018: Акциите на "Сирма Груп" вече се търгуват на Premium сегмента на...
02.04.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
29.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
26.03.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) С настоящото, в съответствие...
16.03.2018: "Сирма груп" купува дял в "Онтотекст" за 4,2 млн. Евро "Сирма...
16.03.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Информация от Дружеството...
15.03.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
15.03.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) В БФБ-София АД е получено...
09.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
09.03.2018: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 366 пъти
[2016: 931, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]