Кратък фирмен профил

Рьопке АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Съборна 4, вх.В, ет.5, ап.20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175410135
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Търсене на подземни богатства, проучване на подземни богатства, откриване на наxодища на подземни богатства, оценяване на наxодища на подземни богатства, добиване на подземни богатства, включително и дейности, свързани с добива, като допроучвания, преработка, складиране, транспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност с подземни богатства, инвестиционно проектиране, след получаване на съответното разрешение за търсене или проучване или концесия за добив, както и всякакви дейности, незабранени със закон.
 

11.02.2010: Рьопке АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
09.09.2009: Рьопке АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.09.2009: Рьопке АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.05.2009: РАЗРЕШЕНИЕ № 604 от 3 април 2009 г. за търсене и проучване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 893 пъти
[2016: 270, 2015: 83, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 297, 2011: 70, ... ]