Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 128 320 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
15.11.2017: ТЕЦ съхранявали в складовете си нормативно определените...
10.11.2017: ЕСО получава 1.2 млн. лв. от ЕК за проекти в областта на...
01.11.2017: Двете български борсови дружества на ЧЕЗ отчитат силни ръстове...
13.10.2017: ЕСО препоръчва изграждането на нови енергийни мощности до 2026...
04.10.2017: Продължава спадът в износа на ток Износът на ток за първите...
04.10.2017: Подписахме с румънците договор за аварийна доставка на...
27.09.2017: Обществени поръчки за 4,5 млрд. лв. са сключени от началото на...
20.09.2017: Расте производството и потреблението на ток у нас Расте...
13.09.2017: Ръст в производството и потреблението на ток Производството на...
12.09.2017: ЕСО обявява търг за студен резерв Електроенергийният системен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 950 пъти
[2016: 453, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]