Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 131 576 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 38   стр.    
19.04.2018: Токът ще поскъпне допълнително заради ТЕЦ-вете и ЕСО...
19.04.2018: ЕСО и френският RTE ще работят за обща позиция за развитието на...
29.03.2018: ЕСО прогнозира, че през 2027 г. ще има достатъчно ток и без АЕЦ...
15.03.2018: Цакат ни с трета "американска" ТЕЦ Подготвя се увеличение на...
14.03.2018: Бизнесът заподозря нова измама с "резервния" ток Асоциация на...
07.03.2018: От създаването си спасителният енергиен фонд е дал 1,1 млрд....
02.02.2018: "Българска фондова борса - София" АД (БФБ) е подходящ купувач за...
01.02.2018: 16 български проекта чакат одобрение 240 са чакащите за...
01.02.2018: Очакваме 220 млн. лв. приходи от продажба на квоти въглеродни...
26.01.2018: Във връзка с изтеклия мандат на Управителния съвет на ЕСО ЕАД в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 074 пъти
[2016: 577, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]