Кратък фирмен профил

Енергоремонт холдинг АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Козлодуй 14, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831914845
Капитал (лв.): 19 213 700
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.11.2017  Предстоящо - 30.11.2017 
Предмет на дейност: Управление на акционерното участие и финансовите ресурси, търговски операции, научноизследователска и инженерингова дейност, производство и ремонт на машини, съоръжения и съдове под налягане по котелно и турбинно оборудване, контрол и ресурс на метала и високоволтови изпитания на електрически съоръжения в електро- и топлопроизводствени предприятия.
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
15.11.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Поради липса на кворум,...
07.11.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) На основание чл. 151, ал. 4...
31.10.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Енергоремонт Холдинг...
16.10.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) В БФБ-София АД са постъпили...
11.10.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Поради липса на кворум,...
06.10.2017: КФН временно блокира търговото предложение за "Енергоремонт...
12.09.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) В БФБ-София АД е постъпило...
12.09.2017: Dietsmann предлага по 4.15 лв. на акция в "Енергоремонт"...
11.09.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) В БФБ-София АД са постъпили...
04.09.2017: Финал на сделката за “Енергоремонт” Сделката за “Енергоремонт...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 496 пъти
[2016: 678, 2015: 389, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 234, 2011: 713, ... ]