Кратък фирмен профил

Улпина АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1504
бул. Васил Левски 109
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175276565
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.04.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко- продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
24.04.2019: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) На проведено редовно...
12.03.2019: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ са постъпили...
28.02.2019: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) На проведено редовно...
11.01.2019: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ са постъпили...
14.09.2018: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) На проведено ОСА от...
25.07.2018: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ АД са постъпили...
03.07.2018: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) На проведено редовно...
05.06.2018: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ-София АД са...
20.04.2018: Улпина АДСИЦ-София /в ликвидация/ (UPY) В БФБ-София АД са...
26.04.2017: Улпина АДСИЦ-София (UPY) В БФБ-София АД е постъпила следната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 386 пъти
[2016: 438, 2015: 70, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 271, 2011: 154, ... ]