Кратък фирмен профил

Про Лего АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Клокотница No 2А, ет. 5, ап. 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175249461
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 17.09.2018  Предстоящо - 30.04.2019 
Предмет на дейност: Производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, секюритизация на недвижими имоти и вземания, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни, рекламни, програмни и консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, стоков контрол, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристически сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили - рент-а-кар (след получаване на разрешение), производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване разрешение), внос и износ на стоки от и в чужбина, корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение), както и други дейности и услуги, незабранени със закон, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност.
 

15.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.04.2009: Про Лего АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
21.03.2008: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
19.10.2007: Съветът на директорите на "Про лего" АД, София, обявява...
16.10.2007: Съветът на директорите на "Про лего" - АД, София, на основание...
17.08.2007: Съветът на директорите на "Про Лего" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 940 пъти
[2016: 259, 2015: 103, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 312, 2011: 37, ... ]