Кратък фирмен профил

Зенит инвестмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров No 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121779787
Капитал (лв.): 248 364
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 18.09.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, дружеството може да извършва всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
26.10.2017: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
13.10.2017: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) На основание чл. 206,...
02.10.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Уведомяваме, че на 26.09.2017...
02.10.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Дружеството уведомява, че на...
20.09.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) На проведено извънредно ОСА от...
19.09.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Информация за постъпили...
19.09.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Информация за постъпили...
11.09.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Уведомления относно промяна в...
01.09.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Във връзка с представени на...
31.08.2017: Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) Зенит Агрохолдинг АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 323 пъти
[2016: 235, 2015: 90, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 303, 2011: 166, ... ]