Кратък фирмен профил

Пауър Лоджистикс ЕАД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2180
ул. Мико Лаков 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175227641
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 29.05.2017 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване под наем на моторни превозни средства; траспортна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за осъществяване на енергийни проекти; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
31.07.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) Пауър Лоджистикс...
20.07.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) Пауър Лоджистикс...
20.07.2018: В БФБ АД е постъпило уведомление от Пауър Лоджистикс...
20.07.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) На основание чл. 73, ал. 2...
20.06.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) На основание чл. 73, ал. 2...
20.06.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
20.06.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) Пауър Лоджистикс...
18.06.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) В БФБ-София АД е постъпил...
13.06.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) Във връзка с настъпване на...
31.05.2018: Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) Пауър Лоджистикс...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 468 пъти
[2016: 243, 2015: 81, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 100, 2011: 3, ... ]