Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.10.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 153   стр.    
20.04.2018: "Еврохолд" увеличава нетната консолидирана печалба със 140% през...
20.04.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Одитиран консолидиран отчет на...
20.04.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
19.04.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
18.04.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) „Евроинс“ придобива украинския...
18.04.2018: "Евроинс иншурънс груп" е договорил покупката на украински...
05.04.2018: Два от големите дилъри на Opel в България се обединяват Два от...
05.04.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
12.03.2018: "Трейс груп холд" и "Холдинг Варна" влизат в Sofix Фондовата...
09.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 199 пъти
[2016: 878, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]