Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.10.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 154   стр.    
12.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
11.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
06.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
05.06.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
01.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД публикува...
31.05.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) В БФБ-София АД са постъпили...
31.05.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София ...
02.05.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София ...
20.04.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Одитиран консолидиран отчет на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 253 пъти
[2016: 932, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]