Кратък фирмен профил

Булгартрансгаз ЕАД - София


Контакти

София, 1336
ж.к. Люлин 2, ул. Панчо Владигеров 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175203478
Капитал (лв.): 874 524 255
 
 
 

Отрасъл: Тръбопроводен транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, оперативното управление на газотранспортната система.
 


Новини

  стр. 1 / 63   стр.    
08.08.2018: "Овергаз" ще обжалва в съда решение на КЗК в полза на...
08.08.2018: Държавните дружества в енергетиката задлъжняват към БЕХ...
03.08.2018: Открива се разширената газова връзка с Турция Утре...
03.08.2018: "Булгартрансгаз" отчита 100 хил. лв. приходи от пренос на газ до...
02.08.2018: Антимонополната комисия отряза "Овергаз" в спора му с...
30.07.2018: Фирма за лепене на плочки спъва поръчка за 50 млн. лв. на...
27.07.2018: Фирма за лепене на плочки спъва поръчка за 50 млн. лв. на...
20.07.2018: България ще търси споразумение с ЕК по делото срещу енергийния...
19.07.2018: БЕХ е на път да поеме ангажименти и по делото „БЕХ Газ“ След...
03.07.2018: "Булгартрансгаз" влага над 850 милиона лева в газовата мрежа на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 912 пъти
[2016: 656, 2015: 319, 2014: 162, 2013: 325, 2012: 824, 2011: 572, ... ]