Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 559   стр.    
20.09.2017: Българска фондова борса-София АД (BSO) В БФБ-София АД са...
15.09.2017: Лавена АД-Шумен (4L4) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
15.09.2017: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) Във...
15.09.2017: Ломско пиво АД-Лом (6L1) В БФБ-София АД са постъпили материали...
15.09.2017: ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София (5BNF) Във...
15.09.2017: Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5B) В БФБ-София АД са постъпили...
15.09.2017: Астера I ЕАД-Варна (7A3S) Уведомление по реда на чл.33 ал.1...
14.09.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
14.09.2017: Фазан АД-Русе (4F5) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
14.09.2017: Алфа България АД-София (VZW) Поради липса на кворум, свиканото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 655 пъти
[2016: 628, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]