Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017  Предстоящо - 07.06.2018 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 601   стр.    
22.05.2018: Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев (4GD) В БФБ-София АД са...
22.05.2018: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
22.05.2018: Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GE5) В БФБ-София АД са постъпили...
22.05.2018: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) В БФБ-София АД...
22.05.2018: ЕЛПО АД-Николаево (4EZ) В БФБ-София АД са постъпили материали...
22.05.2018: Лавена АД-Шумен (4L4) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
22.05.2018: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) Във връзка с настъпване на...
22.05.2018: Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София...
22.05.2018: Тракийски памук АД-Стара Загора (4TP) В БФБ-София АД са...
22.05.2018: Химснаб България АД-София (58E) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 984 пъти
[2016: 957, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]