Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 5 235 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 55   стр.    
15.09.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2C) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
15.09.2017: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ-София АД е постъпил...
11.09.2017: БФБ-София уведомява, че поради допусната грешка в алгоритъма,...
31.08.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Получено уведомление от ДФ Реал...
30.08.2017: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
29.08.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
29.08.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
29.08.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
15.08.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление по чл.145 от ЗППЦК...
10.08.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Получено уведомление по чл. 145 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 921 пъти
[2016: 511, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]