Кратък фирмен профил

Терис Къмпани АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102053611
Капитал (лв.): 4 345 259
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Производство на алкохолни напитки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.07.2018 
Предмет на дейност: Сделки по изкупуване на грозде и плодове, производство на вина и ракии, други алкоxолни и безалкоxолни напитки, селскостопанска продукция, сделки за транспортни услуги, търговски сделки в страната и в чужбина и други, незабранени от закона сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
11.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.08.2009: Винком АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
24.04.2009: Винком АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
20.02.2009: Винком АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
04.11.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
28.03.2008: Винком АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
05.02.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 554 пъти
[2016: 161, 2015: 86, 2014: 76, 2013: 153, 2012: 308, 2011: 214, ... ]