Кратък фирмен профил

Интрейдингс АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 60-64
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131494419
Капитал (лв.): 1 013 700
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.01.2019 
Предмет на дейност: Туроператорска и туристическа агентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау, ресторантьорство, представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, лизингова, транспортна, строителна, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

02.10.2015: Фирма на бизнес дамата Мина Костова, която е дъщеря на...
16.04.2009: Интрейдингс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 858 пъти
[2016: 363, 2015: 52, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 172, 2011: 51, ... ]