Кратък фирмен профил

Инвест пропърти АДСИЦ - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Христо Ботев 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106616726
Капитал (лв.): 1 666 400
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху тях, строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
22.06.2018: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) На проведено редовно ОСА от...
26.04.2018: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
20.04.2018: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
20.06.2017: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) На проведено ОСА от...
03.05.2017: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
02.05.2017: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
08.06.2016: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) На проведено на 06.06.2016...
26.04.2016: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
25.06.2015: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) На проведено ОСА от...
19.05.2015: Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца (5IP) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 477 пъти
[2016: 327, 2015: 91, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 227, 2011: 170, ... ]