Кратък фирмен профил

Булгериън инвестмънт груп АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 67
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131423120
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
25.06.2019: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) На проведено...
13.05.2019: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) В БФБ АД са...
22.06.2018: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) На проведено...
02.05.2018: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) В БФБ-София АД са...
03.07.2017: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) На проведено...
26.05.2017: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) В БФБ-София АД са...
09.08.2016: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) На проведено ОСА от...
05.07.2016: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) В БФБ-София АД са...
29.06.2016: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) На проведено ОСА от...
18.05.2016: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София (6B5) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 840 пъти
[2016: 445, 2015: 109, 2014: 80, 2013: 160, 2012: 332, 2011: 173, ... ]