Кратък фирмен профил

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1700
ул. Константин Петканов 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131533240
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.05.2017  Предстоящо - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
30.04.2018: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) В БФБ-София АД са...
25.05.2017: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено ОСА от...
25.05.2017: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено на...
06.04.2017: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) В БФБ-София АД са...
17.05.2016: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено ОСА от...
17.05.2016: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) Дружеството информира...
14.05.2016: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено ОСА от...
31.03.2016: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) В БФБ-София АД са...
09.10.2015: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ отдаде под наем на HomeMax магазин в...
02.10.2015: Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 598 пъти
[2016: 270, 2015: 172, 2014: 74, 2013: 148, 2012: 309, 2011: 171, ... ]