Кратък фирмен профил

Интерлоджик Имоти АД - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Кръстова вада, к-с София Гардънс, бл. Ф, ул. Асен Йорданов, 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131269786
Капитал (лв.): 2 136 960
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.08.2018 
Предмет на дейност: Строителство, обзавеждане, продажба и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, комисионерство, представителство на местни и чужди физически и юридически лица, извършване на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона или постановена под разрешителен режим.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
04.09.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) На проведено извънредно ОСА от...
03.09.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София...
27.07.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
25.07.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София...
19.07.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) В БФБ са постъпили материали...
16.07.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София...
16.07.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) В БФБ са постъпили материали...
03.07.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) На проведено редовно ОСА от...
16.05.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) В БФБ-София АД са постъпили...
14.05.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 032 пъти
[2016: 272, 2015: 121, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 388, 2011: 235, ... ]