Кратък фирмен профил

Интерлоджик Имоти АД - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Кръстова вада, к-с София Гардънс, бл. Ф, ул. Асен Йорданов, 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131269786
Капитал (лв.): 2 136 960
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.05.2017  Предстоящо - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Строителство, обзавеждане, продажба и посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, комисионерство, представителство на местни и чужди физически и юридически лица, извършване на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона или постановена под разрешителен режим.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
16.05.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) В БФБ-София АД са постъпили...
14.05.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
02.05.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
04.04.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София...
01.02.2018: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
01.11.2017: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
31.07.2017: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
26.05.2017: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) На проведено на 22.05.2017...
03.05.2017: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) Интерлоджик-имоти АД-София ...
13.04.2017: Интерлоджик-имоти АД-София (6I1) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 978 пъти
[2016: 218, 2015: 121, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 388, 2011: 235, ... ]