Кратък фирмен профил

Цлахим АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1505
ул. Царичина 1, вх. А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121122371
Капитал (лв.): 51 639
 
 
 

Отрасъл: Производство на оборудване за контрол на производствените процеси
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.10.2018  Предстоящо - 05.11.2018 
Предмет на дейност: Научно-изследователска, проектантска, инженерингова и сервизна дейност в областта на автоматизацията и меxанизацията на теxнологическите процеси. търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
02.07.2010: Цлахим АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.05.2009: Цлахим АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
31.03.2009: Съветът на директорите на “ЦЛАХИМ” - АД, София, на основание чл....
12.08.2008: Съветът на директорите на "ЦЛАХИМ" - АД, София, на основание чл....
26.10.2007: Съветът на директорите на "ЦЛАХИМ" - АД, София, на основание чл....
25.07.2006: Съветът на директорите на "ЦЛАХИМ" - АД, София, на основание чл....
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.06.2005: Съветът на директорите на "ЦЛАХИМ" - АД, София, на основание чл....
31.08.2004: Съветът на директорите на "ЦЛАХИМ" - АД, София, на основание чл....
08.06.2004: Съветът на директорите на ЦЛАХИМ - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 286 пъти
[2016: 212, 2015: 62, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 197, 2011: 210, ... ]