Кратък фирмен профил

Хидропневмотехника АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Вожели 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123063683
Капитал (лв.): 79 784
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.11.2017 
Продукти и услуги:
Проектиране,производство и търговия с хидравлични изделия и агрегати:
-хидравлични разпределители;
-клапани;
-регулатори на дебит;
-блокове за хидромотори тип EPM,EPMR,EPMS,EPMT;
-хидравлични агрегати;
Предмет на дейност: Научно - изследователска, внедрителска, производствена, консултантска - без юридическа и посредническа дейност в областта на хидравликата и пневматиката, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри, търговия в страната и чужбина и други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
31.01.2018: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Хидропневмотехника...
02.01.2018: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Във връзка с изискванията...
02.01.2018: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Във връзка с изискванията...
15.12.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Хидропневмотехника АД...
08.12.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Във връзка с изискванията...
29.11.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Във връзка с изискванията...
27.11.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) В БФБ-София АД е постъпила...
27.11.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) На проведено извънредно...
30.10.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Хидропневмотехника...
06.10.2017: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) Хидропневмотехника...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 756 пъти
[2016: 437, 2015: 186, 2014: 104, 2013: 208, 2012: 504, 2011: 428, ... ]