Кратък фирмен профил

Текстилни влакна АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Съединение 64
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126088072
Капитал (лв.): 55 106
 
 
 

Отрасъл: Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция под формата на предприятие, търговия със селскостопанска продукция в сурово и преработено състояние, селекция и семепроизводство на посевен и посадъчен материал и търговия с него, консултантска дейност, изкупуване и първична обработка на текстилни суровини, производство, търговия и всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
13.04.2010: Текстилни влакна-Хасково АД - Хасково свиква Годишно общо...
24.04.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.03.2009: Текстилни влакна-Хасково АД - Хасково свиква Годишно общо...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Текстилни влакна" - АД, Хасково, на...
03.04.2007: Съветът на директорите на "Текстилни влакна" - АД, Хасково, на...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Текстилни влакна" - АД, Хасково, на...
26.09.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Текстилни влакна" - АД, Хасково, на...
12.05.2004: Съветът на директорите на "Текстилни влакна" - АД, Хасково, на...
23.01.2004: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 250 пъти
[2016: 267, 2015: 62, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 179, 2011: 155, ... ]