Кратък фирмен профил

Рилски лен АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
бул. Софийско шосе 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122006101
Капитал (лв.): 441 707
 
 
 

Отрасъл: Производство на тъкани от лен, коноп и други естествени материали
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.06.2017 
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка и реализация на текстилни и други суровини; производство на прежди, тъкани и изделия от тях; търговия в страната и чужбина; външнотърговска дейност и международна транспортна дейнос
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
13.09.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) Публикувано съобщение за получено...
13.09.2017: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-Холд АД уведомява акционерите на...
13.09.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) Дружеството уведомява акционерите...
28.08.2017: "ТК-холд" стана мажоритарен собственик на "Рилски...
14.08.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) Рилски лен АД уведомява акционерите...
14.08.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) Публикуваме Съобщение за получено...
14.08.2017: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-Холд АД уведомява акционерите на...
09.08.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) В Дружеството е постъпило...
09.08.2017: Рилски лен АД-Самоков (4OB) В Рилски лен АД са постъпили...
09.08.2017: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-Холд АД придоби собствеността върху...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 808 пъти
[2016: 178, 2015: 132, 2014: 97, 2013: 195, 2012: 356, 2011: 250, ... ]