Кратък фирмен профил

Пътстрой 92 АД - София


Контакти

София, 1421
бул. Арсеналски 111
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121015330
Капитал (лв.): 5 590 625
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всякакви строителни и инертни материали и изделия от тях, всякакви услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, охранителна дейност на обекти, научноизследователска, проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност, лизингови операции, консултантски услуги, посредничество и предприемачество, търговска дейност в страната и в чужбина, вкл. придобиване, отчуждаване и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права, права върху търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
14.08.2019: Добре познатите строителни фирми в надпревара за свежи 460 млн....
07.03.2019: ГБС спечели поредна поръчка на пътната агенция за 119 млн....
20.02.2019: Рекордно скъпата "Струма" събра рекорден брой оферти Строежът...
30.07.2018: "Щрабаг" и ГБС ще строят скоростния път до Калотина Обединениe,...
02.07.2018: 8 са кандидатите за строителството на участъка от софийския...
11.01.2018: Едни и същи фирми кандидатстват за строителството на втора...
12.12.2017: Консорциум начело с "Геострой" започна ремонта на още 22 км от...
25.05.2017: "Хидрострой" предложи най-ниска цена - 13.5 млн. лв., за обхода...
26.04.2017: Прокуратурата и ДАНС за втори път за по-малко от месец влязоха в...
18.04.2017: 11 оферти са подадени в търга за изграждане на северното платно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 700 пъти
[2016: 534, 2015: 153, 2014: 122, 2013: 244, 2012: 442, 2011: 329, ... ]