Кратък фирмен профил

Нитекс 50 АД - София


Контакти

София, 1528
район Искър, ул. Поручик Христо Топракчиев 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121146415
Капитал (лв.): 4 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Всички подотрасли на текстилната промишленост, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на всички видове търговски сделки, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
09.08.2012: Нитекс-50 АД-София (3NG) Поради отписване на Нитекс-50 АД-София...
01.08.2012: Нитекс-50 АД-София (3NG) Нитекс-50 АД-София представи...
04.07.2012: Нитекс-50 АД-София (3NG) На проведено ОСА от 30.06.2012 год. на...
30.05.2012: Нитекс-50 АД-София (3NG) В БФБ-София АД са постъпили материали...
04.11.2011: В края на септември печалбата на Нитекс - 50 АД достигна 160...
01.07.2011: Нитекс-50 АД-София (3NG) На проведено ОСА от 29.06.2011 год. на...
28.05.2011: Нитекс-50 АД-София (3NG) В БФБ-София АД са постъпили материали...
26.05.2011: Нитекс-50 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
05.05.2011: Дружеството Нитекс - 50 АД ( 3NG ) е реализирало печалба за...
02.07.2010: Емитент: Нитекс-50 АД-София (3NG) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 427 пъти
[2016: 290, 2015: 58, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 198, 2011: 291, ... ]