Кратък фирмен профил

Загора фининвест АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Руски 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123017547
Капитал (лв.): 54 834
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.04.2017  Предстоящо - 26.03.2019 
Предмет на дейност: Реконструкция, модернизация, покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.03.2019: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ АД са постъпили...
22.02.2019: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ АД е постъпил...
19.11.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
19.11.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.06.2015: "Индъстри дивелъпмънт холдинг" АД (познат и с името "Развитие...
29.04.2009: Лихвар затри шивашките перли Александър Александров остави 1000...
23.04.2009: Модно облекло АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
23.04.2009: Модно облекло АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание...
25.07.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.04.2008: Модно облекло АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 061 пъти
[2016: 511, 2015: 50, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 176, 2011: 63, ... ]