Кратък фирмен профил

Стройпроект ЕООД - София


Контакти

София, 1202
ул. Будапеща 68, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040720454
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
пълен лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия
№ и дата на издадения лиценз: 11.00-64-1/22.02.2012 г.
Валидност от дата до дата: 22.02.2012 г. - 22.02.2015 г.

Изт.: Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Предмет на дейност: Производство, строителство, търговия и услуги, както следва: проектиране и строителство на всички видове граждански и промишлени обекти в страната и в чужбина, ремонт и поддръжка на сгради за жилища, учреждения, търговски обекти, изложбени зали, спортни обекти, обзавеждане и съоръжаване на тези обекти. изграждане и експлоатация на бизнес центрове и предоставянето ум под наем на български и чуждестранни фирми. консултантски услуги в областта на строителството на жилищни и административни сгради, гаражи, хотели, паркинги и др. разработване на строителни технологии за тяхното изграждане и осигуряване на необходимата комплектация. проектиране, производство и търговия с всякакъв вид мебели и пособия за обзавеждане на жилища, офиси, училища, обществени заведения, хотели, магазини и др. строеж и експлоатация на лифтове и ски влекове, електронни игри. външноикономическа и търговска дейност във всички области на предмета на дейност. производство и експлоатация на средства и технологии за модификация на атмосферните процеси. утилизация на боеприпаси. добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни както следва: преработване на благородни метали до сплави, прокат и друг вид материали на благородна основа, вътрешнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни. авиация и авиационна дейност в страната.транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
26.04.2017: Понякога дори да си внук на Тодор Живков и син на Иван Славков...
09.12.2015: Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски е натрупал...
26.04.2013: Старозагорско откритие предотвратява суши и наводнения. Родно...
18.07.2011: Какво се случва с "Траял": Ще загинат ли и тези сръбски...
03.09.2009: "Рискът от производството на противоградни ракети и...
20.10.2006: Първа копка на модерна сграда, която ще включва дом на лекаря,...
18.07.2005: Отписване на Български Бергман АД от регистъра на публичните...
30.03.2005: Заводът "Български Бергман" в търговишкото с. Гърчиново не само...
28.12.2004: Три фирми, както и обособени части, бяха продадени от АП на...
17.12.2004: Агенцията за приватизация обяви търг с явно наддаване за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 399 пъти
[2016: 99, 2015: 58, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 116, 2011: 52, ... ]