Кратък фирмен профил

Уеб Финанс Холдинг АД - София


Контакти

София, 1309
ул. Тодор Александров, 141, ет. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103765841
Капитал (лв.): 7 633 200
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.02.2019 
Предмет на дейност: Консултация и управление на дългови портфейли, факторинг, фючърси, управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи, консултантски и информационни услуги, маркетинг и инженеринг.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
07.03.2019: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III...
02.01.2019: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
09.11.2018: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7C) Във връзка с настъпване на...
25.09.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
22.08.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
08.08.2018: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от Част III Правила за...
02.07.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
18.05.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7B) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
09.05.2018: Уеб Финанс Холдинг АД-София (9M7C) Във връзка с настъпване на...
26.03.2018: Уеб Финанс Холдинг АД (9M7C) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 401 пъти
[2016: 561, 2015: 211, 2014: 170, 2013: 340, 2012: 647, 2011: 225, ... ]