Кратък фирмен профил

Дружество за автомобилни превози АД - Елхово


Контакти

Елхово, 8700
ул. Търговска 161
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128002894
Капитал (лв.): 124 136
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност; търговска дейност в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; всяка дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
03.12.2010: Дружество за автомобилни превози АД - Елхово свиква Извънредно...
15.04.2010: Дружество за автомобилни превози АД - Елхово свиква Годишно общо...
11.08.2009: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
27.04.2009: Дружество за автомобилни превози АД - Елхово свиква Годишно общо...
06.11.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
15.05.2007: Съветът на директорите на "ДАП" - АД, Елхово, на основание чл....
26.06.2006: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Армейски...
02.06.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.05.2006: Съветът на директорите на "ДАП" - АД, Елхово, на основание чл....
29.04.2005: Съветът на директорите на "ДАП - Елхово" - АД, Елхово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 659 пъти
[2016: 270, 2015: 48, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 121, 2011: 42, ... ]