Кратък фирмен профил

Добротица-БСК АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. 25-ти септември 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124015652
Капитал (лв.): 88 954
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.07.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия със строително-керамични изделия, пласмент и търговия, внос, износ, маркетинг в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и всяка друга дейност с изключение на забранената със закон
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
31.07.2018: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) На проведено извънредно ОСА от...
19.06.2018: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) На проведено редовно ОСА от...
15.06.2018: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) В БФБ-София АД са постъпили...
04.05.2018: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) В БФБ-София АД са постъпили...
19.04.2018: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) В БФБ-София АД са постъпили...
20.06.2017: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) На проведено ОСА от 17.06.2017...
07.06.2017: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) Поради липса на кворум, свиканото...
12.04.2017: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) В БФБ-София АД са постъпили...
14.06.2016: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) На проведено ОСА от 11.06.2016...
26.04.2016: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 015 пъти
[2016: 207, 2015: 68, 2014: 75, 2013: 151, 2012: 261, 2011: 96, ... ]