Кратък фирмен профил

Адара АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102046474
Капитал (лв.): 91 347
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2017  Предстоящо - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, отдаване под наем и управление недвижими имоти на дружеството и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
21.06.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
21.06.2018: Адара АД-София (16TA) Адара АД-София (16TA) уведомява, че не е...
21.06.2018: Адара АД-София (16TA) На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с...
13.06.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III...
12.06.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
23.06.2015: Софийското търговско дружество Адара АД придоби 20,05% от...
11.06.2015: "Индъстри дивелъпмънт холдинг" АД (познат и с името "Развитие...
29.04.2009: Лихвар затри шивашките перли Александър Александров остави 1000...
13.04.2009: Адара АД - Малко Търново свиква Годишно общо събрание на...
03.10.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 163 пъти
[2016: 134, 2015: 72, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 187, 2011: 188, ... ]