Кратък фирмен профил

Фаво АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
ул. Петър Парчевич 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 020156028
Капитал (лв.): 960 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от дървен материал
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 24.11.2003 
Предмет на дейност: Финансова дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на акции, облигации и други ценни книжа, специализирани финансови операции; търговски операции и външнотърговска дейност; производство на филми, видео- и звукозаписи.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.11.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
12.10.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
07.09.2004: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
04.05.2004: Съветът на директорите на "Фаво" - АД, Свищов, увеличава...
17.10.2003: Съветът на директорите на "Фаво" - АД, Свищов, на основание чл....
25.02.2003: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
10.05.2002: Съветът на директорите на "Фаво" - АД, Свищов, на основание чл....
19.05.2000: Съветът на директорите на "ФАВО" - АД, Свищов, на основание чл....
26.10.1999: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
09.03.1999: Съветът на директорите на "Фаво" - АД, Свищов, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 399 пъти
[2016: 89, 2015: 53, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 99, 2011: 26, ... ]