Кратък фирмен профил

Сиад България ЕООД - София


Контакти

София, 1528
ж.к. Дружба, ул. Амстердам 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121093877
Капитал (лв.): 23 313 670
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлени газове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Производство на технически газ, смесен газ, специален газ, чист газ - всички в течно или газообразно състояние, внос и износ на технически газ, смесен газ, специален газ, чист газ - всички в течно и газообразно състояние, вътрешна търговия с технически газ, смесен газ, специален газ, чист газ - всички в течно и газообразно състояние, както и с оборудване и съоръжения, необходими за тяхното използване, придобиване, транспорт и дистрибуция в страната и извън нея на суровини, материали, оборудване и други съоръжения, необходими за производството и пласмента на посочените продукти, както и осигуряване на техническо съдействие при използване на посочените продукти и за ползване на оборудването и съоръженията от клиентите, организиране на курсове за обучение на персонала на клиентите във връзка с посочените продукти, технически и лабораторен анализ, свързан с посочените продукти, внос, износ, производство и монтаж на оборудване и съоръжения за производство, приложение и дистрибуция на посочените продукти, реклама във връзка с дистрибуцията на продуктите, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
26.02.2007: Използването на течен азот за дълбоко замразяване е едно от...
16.11.2006: Производителите и търговците на индустриални газове ще се опитат...
29.05.2006: Intelligent Systems Bulgaria спечели конкурса за внедрител на...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.04.2005: На 15 Април 2005 се състоя Българо – италиански бизнес форум. ...
08.11.2004: НОИ обяви 50 -те "най-коректни работодатели с персонал от 50 до...
03.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.12.2003: СИАД експлоатира Азотно-Кислородна станция в Бобов Дол от м....
26.10.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16...
19.10.2001: Фирма "Сиад БГ - Технически газове" ООД купи за 600 000 лева в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 158 пъти
[2016: 195, 2015: 127, 2014: 98, 2013: 196, 2012: 377, 2011: 81, ... ]