Кратък фирмен профил

Билборд АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България 1, НДК, вход АИ 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130472125
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2017 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
02.04.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен...
01.03.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
31.01.2018: Билборд АД се разделя с дъщерно дружество за търговия и...
31.01.2018: Билборд АД-София (5BP) В БФБ-София АД е постъпила информация от...
31.01.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
08.11.2017: Билборд АД-София (5BP) Уведомление за издаден LEI код на...
06.11.2017: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
30.10.2017: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
05.10.2017: Билборд АД-София (5BP) Уведомление относно възлагане на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 099 пъти
[2016: 651, 2015: 479, 2014: 314, 2013: 628, 2012: 1 274, 2011: 757, ... ]