Кратък фирмен профил

Теленор България ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130460283
Капитал (лв.): 98 132 844
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Член на GS1
Предмет на дейност: Изграждане, поддьржане и използване на обществена мобилна клетьчна мрежа по стандарт GSМ с национално покритие и предоставяне на далекосьобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, тьрговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свьрзани с далекосьобщителна дейност, превоз за свои цели, както и всякаква друга дейност, незабранена от бьлгарските закони.
 


Новини

  стр. 1 / 101   стр.    
05.04.2018: Веригата магазини за мобилни телефони "Хенди" спря работа...
05.04.2018: Веригата за мобилни телефони "Хенди" спира работа Веригата за...
22.03.2018: Чешкият бизнесмен Петр Келнер купува "Теленор" Норвежката...
09.02.2018: Освен "Теленор" чехът Петр Келнер може да купи и Нова...
08.02.2018: Новият притежател на "Теленор" е чешки Предпочетеният купувач...
07.02.2018: “Теленор” и Елвин Гури не се отказват от сделката в Сърбия...
01.02.2018: Приходите и печалбата на "Теленор" са се понижили в края на 2017...
29.01.2018: "Теленор" ще реши до края на март дали да продаде бизнеса си в...
26.01.2018: "Виртуален" телеком излиза на пазара До средата на лятото на...
22.01.2018: Операторите на ПИБ Над 100 млн. лв. Толкова кредити е отпуснала...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 375 пъти
[2016: 508, 2015: 331, 2014: 230, 2013: 461, 2012: 1 013, 2011: 704, ... ]