Кратък фирмен профил

Надежда 2002 АД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ж.к. Орландовци, ул. Одеса 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130384159
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 17.01.2018 
Предмет на дейност: Поддържане, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени и комунални фондове, изграждане и стопанисване на благоустройствени и комунални обекти с общинско значение, строителство и строително-ремонтни услуги, експлоатация, поддържане и ремонт на механизация и автотранспорт, озеленяване и поддържане на зелени системи, помощни дейности и др., както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
12.03.2010: Надежда-2002 АД - Мездра свиква Годишно общо събрание на...
20.11.2009: Надежда-2002 АД - Мездра свиква Годишно общо събрание на...
07.08.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.12.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.06.2007: Съветът на директорите на "Надежда 2002" - АД, Враца, на...
21.11.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във...
15.09.2006: Съветът на директорите на "Надежда 2002" - АД, Враца, на...
04.08.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
14.07.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
14.07.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 602 пъти
[2016: 108, 2015: 44, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 177, 2011: 64, ... ]