Кратък фирмен профил

Индустриален център Тракия АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. Цариградско шосе 53
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115309637
Капитал (лв.): 175 848
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на жилищни, административни и промишлени обекти, производство на стомано-бетонови елементи и изделия, бетонови и варови разтвори, специализирани строителни услуги, тьрговия в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина и всички други допустими незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.12.2016: Стратегическата инициатива за наемане на работници за...
17.08.2010: Софийският завод "Кулинар" се превзема от минотарните акционери...
11.05.2010: Индустриален център Тракия АД - Пловдив свиква Годишно общо...
29.04.2009: Индустриален център Тракия АД - Пловдив свиква Годишно общо...
29.04.2009: Индустриален център Тракия АД - Пловдив свиква Годишно общо...
19.10.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Управителният съвет на "Индустриален център Тракия" - АД,...
18.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
05.12.2006: Управителният съвет на "Индустриален център Тракия" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 167 пъти
[2016: 281, 2015: 58, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 253, 2011: 120, ... ]