Кратък фирмен профил

Кибо ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Хаджи Димитър, бл.31, вх.А, ет.7, ап.19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030253034
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Предмет на дейност: Научни и приложни изследвания, проучване, проектиране, консултиране, производство, монтаж, настройка, обучение, експлоатация, сервиз и търговия в страната и в чужбина на нестандартни системи, електронни модули, програмни продукти, телевизионни, радиорелейни и съобщителни системи, медицинско оборудване, консултантски, проучвателни, комисионни, инженерингови и транспортни услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица.
 

05.09.2000: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.08.2000: Агенцията за приватизация на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
31.07.2000: Сливенското дружество Кибо-Йорданов, Дичев и сие ООД е новият...
31.07.2000: Кибо-Йорданов, Дичев и сие станаха собственици на 85.56% от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 169 пъти
[2016: 44, 2015: 18, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 4, ... ]