Кратък фирмен профил

Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София


Контакти

София, 1172
бул. Г.М.Димитров 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103524525
Капитал (лв.): 72 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на GS1
Общи събрания: Последно - 30.04.2018 
Предмет на дейност: Закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научноизследователска и внедрителска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
22.10.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
19.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (7TH) До края...
13.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
12.09.2018: II. Преразглеждане на базата на BGBX40 Изваждат се следните...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
07.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
07.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
07.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
07.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
07.09.2018: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 975 пъти
[2016: 749, 2015: 229, 2014: 111, 2013: 223, 2012: 451, 2011: 331, ... ]